Våre kurs

Vi er en totalleverandør av kurs, og listen under er derfor et utvalg av de kurs vi arrangerer.

Dersom du har behov for andre kurs eller mer informasjon kan du kontakte oss her.
 

-G1 Mobilkran
-G2 Tårnkran
-G3 Portalkran
-G4 Traverskran
-G5 Offshore Kran
-G5.2 Dekkskran for interne løft
-G7 vinsjer, spill og taljer
-G8 Lastebilkran
-G9 Kabelkraner
-G11 Løfteredskap/ løst utstyr ( Stroppe og anhuker kurs)
-G20 Fastmontert hydraulisk kran
-T1-5 Truck opp til 10 tonn (løftekapasitet)
-T6-8 Truck over 10 tonn (Løftekapasitet)
-C1 og C2 Teleskoptruck
-Riggerkurs
-Vi-sjoperatør
-Varmearbeider
-Stillaskurs
-Personløfter (Lift)
-NORSOK - R003 / 005 bruker kurs 8 timer
-HMS Gr. Kurs 40 timer
-Sveisekurs
-Ståltau – Kontroll og vedlikehold
-Ståltau – Støping av endefeste.

 

-Kontroll og vedlikehold av løfteredskap om bord i skip
-G7K Kontroll av vinsjer, spill og taljer
-G11K Kontrollør av løfteredskap
-G10K Kontrollør av taljer
-Hjertestartet og gr. Legende førstehjelp
-Instruktørkurs Fallsikring
-M1-8 Maskinfører (Masseforflytningsmaskiner)
-Fallsikring
-Entring av trange rom /Confined Space - m/ redning i tanker
-IMDG Farlig Gods
-Fadderkurs
-Industrivernkurs
-Gassmåling (Bruk av portable gassmålere)
-Vinsj operatør
-FSE kurs
-Førstehjelp
-Hjertestarter gr.kurs
-Hjertestarter re.trening
-Operasjonelt ansvarlig
-ASH Grunnkurs (HMS gr. Kurs for skip)
-Pakking og sikring av last NOG 116
-Sikkert drikkevann offshore.
- Med flere